Country: Greece

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ είναι η μονάδα συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ και λειτουργεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι κατά 99,9% εταίρος στην ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ ενώ το υπόλοιπο 0,1% κατέχεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ. H τελευταία είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 1990 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας WindEurope. Mέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ (δηλ. του συλλόγου) είναι σχεδόν όλες οι σημαντικότερες εταιρείες και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κλάδο της αιολικής ενέργειας, όπως κατασκευαστές ανεμογεννητριών, έμποροι εξοπλισμού, προμηθευτές υπηρεσιών, επενδυτές, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα κλπ. Επιπλέον, μέλη της είναι φυσικά πρόσωπα όπως επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί. Η ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ και η ΕΛΕΤΑΕΝ εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς:

·         επιδιώκουν την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας,

·         αποσκοπούν στην έγκυρη ενημέρωση και την ευρεία διάχυση της πληροφόρησης δια του ευρύτατου δικτύου των στελεχών και των επιχειρήσεων της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη με τα οποία είναι σε επαφή, και παράλληλα

·         προσπαθούν να εκφράσουν αποτελεσματικά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου και της αγοράς λειτουργώντας ως ένας χώρος σκέψης, διαλόγου και ιδεών με επιστημονική τεκμηρίωση και επάρκεια

Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι έντονα ενεργή. Διαμορφώνει θέσεις πολιτικής για όλα τα θέματα των Α.Π.Ε., ερευνά τεχνολογικά θέματα όπως ενδεικτικά η σύνδεση των ανεμογεννητριών στο ηλεκτρικό δίκτυο, η συμβατότητά τους με τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα κλπ. Παρέχει επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων. Οι ως άνω δράσεις της απευθύνονται στα μέλη της αλλά και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πλέον πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η διοργάνωση σε

συνεργασία με την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα ενός εστιασμένου σεμιναρίου για τα πλωτά αιολικά πάρκα στο Αιγαίο. Πληροφορίες μπορεί να βρεθούν στον δικτυακό της τόπο http://eletaen.gr/workshop-for-floating-offshore-wind-in-greece/.

Επιπλέον, δημοσιεύει οδηγούς, μελέτες και οδηγίες σχετικά με την αιολική ενέργεια και λόγω του ότι βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις της αγοράς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, δημοσιεύει ακριβείς στατιστικές ανέμου δύο φορές το χρόνο, ενημερώνοντας την ευρεία βάση δεδομένων της. Δια της συμμετοχής της στη WindEurope μετέχει στις τακτικές συνεδριάσεις των εθνικών αντιπροσωπειών όλων των Ενώσεων Αιολικής Ενέργειας στην Ευρώπη και είναι μέλος σε διάφορες ομάδες εργασίας (Task Force) της WindEurope περιλαμβανομένης αυτής για τα πλωτά αιολικά πάρκα Οι ανακοινώσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και τα δελτία τύπου αποστέλλονται σε πλήθος παραληπτών και χαίρουν σημαντικής δημοσιότητας τόσο στο προσωπικό των εταιρειών αιολικής ενέργειας, όσο και σε Δήμους, πολιτικούς, γραφεία της δημόσιας διοίκησης, τραπεζιτών, ΜΚΟ, ακαδημαϊκών και του τύπου.