Το έργο

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός καινοτόμου, αξιόπιστου εργαλείου λογισμικού (software tool), ως προσομοιωτή ακριβείας, για τον ακριβή προσδιορισμό, μετριασμό και αντιμετώπιση των επιδράσεων ειδικών θεμάτων clutter σε ραντάρ επιτήρησης και εντοπισμού στόχων και αντικειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες

Εγγραφείτε στο Newsletter

Τεχνικό πλαίσιο

Αλγόριθμοι και τεχνολογίες «καταπίεσης / μετριασμού των ανεπιθύμητων επιδράσεων των ανεμογεννητριών σε ραντάρ επιτήρησης.

Ανάλυση των φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης με τεχνολογίες επεξεργασίας σημάτων, χρήση κριτηρίων βελτιστοποίησης και μοντέρνες τεχνικές υπολογιστικής εκμάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες

ΝΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

TWEETS

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

 

Θέλετε να μείνετε σε επαφή?

Για να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το έργο ASSURE, πατήστε το κουμπί Εγγραφείτε

Εγγραφείτε