ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Greece

Η ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. είναι εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ανήκει στην ομάδα εταιρειών της ΕΝΤΕΚΑ. Κατέχει και λειτουργεί ένα αιολικό πάρκο ισχύος 2,7MW.

Η ΕΝΤΕΚΑ αποτελεί μια ομάδα εξειδικευμένων εταιρειών με σημαντική τεχνογνωσία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθμών και μακροχρόνια συμμετοχή στην ελληνική αγορά ενέργειας. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος περί τα 900 MW, ενώ η ΕΝΤΕΚΑ έχει ασχοληθεί διαχρονικά με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ

συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 2.500 MW. Μεταξύ άλλων, η ΕΝΤΕΚΑ ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων [η

ανάπτυξη τέτοιων έργων έχει ανασταλεί (Ν.3851/2010), ενώ αναμένεται η επανεκκίνησή της σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα]. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς που κατέχεται από εταιρείες της ΕΝΤΕΚΑ ανέρχεται σε 65MW (60 MW σε Αιολικά Πάρκα και 5 MW σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα). Τα στελέχη της ΕΝΤΕΚΑ διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση εξειδικευμένων τεχνικών μελετών που σχετίζονται με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ (ανεμολογικές, ενεργειακές, οικονομικές, περιβαλλοντικές κ.λπ.) και βαθιά γνώση του κανονιστικού, περιβαλλοντικού και λοιπού θεσμικού πλαισίου που άπτεται της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. Έχουν παρουσιάσει πρωτότυπες μελέτες σε διάφορα επιστημονικά πεδία του κλάδου της αιολικής ενέργειας σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ρόλος στο ASSURE:

Ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής λύσης και ο ορισμός των προδιαγραφών του προτεινόμενου εργαλείου και των ιδιοτήτων λειτουργίας του (functionalities) με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών, την ανάλυση των περιπτώσεων χρήσης (use case scenarios) και τις τρέχουσες τάσεις της τεχνολογίας.

 

European Dynamics SA (ED)

Greece

Η European Dynamics (ED) είναι μια μεγάλη εταιρεία μελέτης και ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιείται διεθνώς εντός και εκτός Ευρώπης με γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο κλπ. Η εταιρεία υλοποιεί προϊόντα και εφαρμογές πληροφορικής αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και παρέχει υπηρεσίες σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και άλλες εταιρείες σε 45 χώρες παγκοσμίως.

Η ED έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με εφαρμογές σε τελωνεία, φορολογικούς μηχανισμούς, πνευματική ιδιοκτησία, φαρμακευτικά προϊόντα, μονάδες υγείας κ.ά. Επίσης, η ED δραστηριοποιείται στους τομείς του ηλεκτρονικού επιχειρείν αλλά και σε εφαρμογές ασφαλείας πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τα προϊόντα της εταιρείας αναπτύσσονται για χρήση σε κλειστά δίκτυα αλλά και στο διαδίκτυο και βασίζονται σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές και καινοτόμες τεχνολογίες ενώ κατέχει τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013. Επίσης έχει έντονη δραστηριότητα στο χώρο της έρευνας και ανάπτυξης σε πληθώρα ερευνητικών πεδίων (factories of the future, security, space and earth observation, energy, cyber-security, transport) με την ενεργό συμμετοχή της στα εξής συνεργατικά έργα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020: SPACE-O, NEXTGEOSS, iBorderCtrl (συντονιστής), ChArGΕD (συντονιστής), HORSE (συντονιστής), L4MS, BENEFFICE (συντονιστής), FLEXITRANSTORE (συντονιστής), SPEAR, TRESSPASS, FOLDOUT, RESIST, INTERRFACE, DIH2. Τέλος, η ED διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών ερευνητικών έργων, όπως το έργο BiDaCus που σχετίζεται με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) για ηλεκτρονικά τελωνεία και ηλεκτρονικές φορολογικές αρχές. Η εταιρεία επενδύει ετησίως σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, περίπου το 7% του τζίρου της με στόχο να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες νέας γενιάς. Έχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον στον ευρύτερο τομέα της αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας σε βιομηχανικό επίπεδο μέσω των H2020 ευρωπαϊκών προγραμμάτων HORSE, L4MS, DIH2. Η ED παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών οι οποίες αξιοποιούν τεχνολογίες ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και ΑΙ.

Ρόλος στο ASSURE:

Η ED θα ηγηθεί της ολοκλήρωσης ενός όλων των μονάδων modules που θα σχεδιαστούν σε ένα συνολικό εργαλείο που θα αποτελέσει το κύριο τεχνικό παραδοτέο του έργου ASSURE.

 


ΕΠΙΣΕΥ

Greece

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ),αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, όπως μαρτυρεί ο τίτλος του, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ κι εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ271/1989, το οποίο ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ13/1998.Οι εν λόγω διατάξεις έχουν τροποποιηθεί περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009‘’Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)καθώς και από το Ν. 4310/2014, ως ισχύει σήμερα. Βάσει του άρθρου 1§1 του ιδρυτικού διατάγματος, το Ινστιτούτο ανήκει οργανικά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδέεται με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ιδρύματος αυτού, γεγονός το οποίο αναντίρρητα επικυρώνει το χαρακτηρισμό του εν λόγω ΝΠΙΔ, ως Πανεπιστημιακού, ήτοι συνιστά οργανικό τμήμα του ΕΜΠ, απολαύον, όμως, ρητής και πραγματικής διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

α. Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας.

β. Η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα.

γ. Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής ηλεκτρονικής βιομηχανίας, η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας παραγωγής στην Ελλάδα.

δ. Υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές που διεξάγονται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς του ίδιου Τμήματος.

Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητες του ινστιτούτου είναι κυρίως οι εξής:

α. Συστήματα ανθρώπου μηχανής

β. Τηλεπικοινωνίες

γ. Βιομηχανική αυτοματοποίηση

δ. Υβριδικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα

ε. Λογικό εφαρμογών και συστήματα διοίκησης

στ. Υλικό και υπολογιστικά συστήματα.

Για την επίτευξη του σκοπού του το Ινστιτούτο:

α. Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην περιοχή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του ινστιτούτου.

β. Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.

γ. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.

δ. Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του.

ε. Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και

στ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης, το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ συμμετέχει δια του Εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών (ΕΜΟΙ) (http://mfol.ece.ntua.gr/). Το Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ και πολυσχιδές ερευνητικό φάσμα τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας, μέσω ανάθεσης Διδακτορικών Διατριβών, όσο και μέσω του μεγάλου αριθμού ερευνητικών έργων του (Ευρωπαϊκών και Εθνικών) σε συναφείς τομείς τεχνολογιών μικροκυμάτων και χιλιοστομετρικών κυμάτων, οπτικών ινών, συστημάτων ραντάρ / remote sensing καθώς και σε εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, ασυρμάτων τεχνολογιών και συστημάτων αισθητήρων.

Το ΕΜΟΙ λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 13/ΦΕΚ24/1998, ως ερευνητική μονάδα του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, διαθέτει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (2000) και είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Εργαστήρια. Βασικοί στόχοι του είναι:

- Η εκτέλεση βασικής & πειραματικής έρευνας για την υποστήριξη φοιτητών και μεταπτυχιακών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ.

- Η παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης στη βιομηχανία και στους δημόσιους οργανισμούς με την ανάπτυξη συστημάτων, μερικά από τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

- Η παροχή υπηρεσιών δοκιμών & μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αλλά και ασυρμάτων συστημάτων

- Η ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών με άλλα εθνικά και διεθνή ιδρύματα μέσω της συμμετοχής του σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.

Το ΕΜΟΙ έχει μακροχρόνια εμπειρία τόσο βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών & επιστημονικών δραστηριοτήτων αναφορικά με το σχεδιασμό, μοντελοποίηση, ανάπτυξη και μετρήσεις για

 - Ασύρματα RF, μικροκυματικά / χιλιοστομετρικά συστήματα και διατάξεις υψηλών συχνοτήτων (Q, Ka/Ku V, W bands)- Διατάξεις radar και τηλεπισκόπησης συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου λογισμικού επεξεργασίας σημάτων

- Σχεδίαση κεραιών (arrays, διαφόρων τύπων) και διατάξεων ασυρμάτων ζεύξεων και ασύρματων δικτύων αισθητήρων - Σχεδίαση μικροκυματικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (μέχρι τα 90 GHz και σε τεχνολογίες submicron CMOS)

- Οπτικά συστήματα και διατάξεις οπτικών ινών, δορυφορικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφάλειας του πολίτη

- Ηλεκτρομαγνητικά (ΕΜ) πεδία και θέματα υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού και αμοιβαίων ΕΜ Επιδράσεων: μοντελοποίηση, αλγόριθμοι και αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης πολύπλοκων ΕΜ προβλημάτων μεγάλης κλίμακας.

Το ΕΜΟΙ του ΕΠιΣΕΥ/ΕΜΠ έχει διατελέσει δια του (πρώτου) Διευθυντή του Νικολάου Κ. Ουζούνογλου (νυν Επίτιμου Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ - Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ) ως Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών προγραμμάτων από την ίδρυση του ως σήμερα. Το ΕΜΟΙ έχει πραγματοποιήσει με την πάροδο των ετών σημαντική επένδυση σε εργαστηριακό εξοπλισμό (αξίας περίπου 1,5 εκατ. Ευρώ) περιλαμβάνοντας όργανα μέχρι 110 GHz ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία μετρήσεων και δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC/EMI measurements) τόσο σε εργαστηριακό περιβάλλον, εντός του ανηχοϊκού θαλάμου και του κλωβού Faraday που διαθέτει, όσο και σε δοκιμές πεδίου.

Ρόλος στο ASSURE:

Η σχεδίαση και ανάπτυξη των θεωρητικών μοντέλων και του περιβάλλοντος προσομοίωσης ως κύρια functionalities του εργαλείου λογισμικού, χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους και εργαλεία προσομοίωσης.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων των ανεμογεννητριών λόγω των ανεπιθύμητων σημάτων clutter και του φαινομένου σκίασης που δημιουργούν. Στα πλαίσια αυτής της ΕΕ θα εξεταστεί η εφικτότητα της προτεινόμενης καινοτόμου προσέγγισης.

 


ΕΛΕΑΤΑΕΝ ΑΜΜΚΕ

Greece

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ είναι η μονάδα συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ και λειτουργεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι κατά 99,9% εταίρος στην ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ ενώ το υπόλοιπο 0,1% κατέχεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ. H τελευταία είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 1990 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας WindEurope. Mέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ (δηλ. του συλλόγου) είναι σχεδόν όλες οι σημαντικότερες εταιρείες και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κλάδο της αιολικής ενέργειας, όπως κατασκευαστές ανεμογεννητριών, έμποροι εξοπλισμού, προμηθευτές υπηρεσιών, επενδυτές, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα κλπ. Επιπλέον, μέλη της είναι φυσικά πρόσωπα όπως επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί. Η ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ και η ΕΛΕΤΑΕΝ εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς:

·         επιδιώκουν την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας,

·         αποσκοπούν στην έγκυρη ενημέρωση και την ευρεία διάχυση της πληροφόρησης δια του ευρύτατου δικτύου των στελεχών και των επιχειρήσεων της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη με τα οποία είναι σε επαφή, και παράλληλα

·         προσπαθούν να εκφράσουν αποτελεσματικά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου και της αγοράς λειτουργώντας ως ένας χώρος σκέψης, διαλόγου και ιδεών με επιστημονική τεκμηρίωση και επάρκεια

Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι έντονα ενεργή. Διαμορφώνει θέσεις πολιτικής για όλα τα θέματα των Α.Π.Ε., ερευνά τεχνολογικά θέματα όπως ενδεικτικά η σύνδεση των ανεμογεννητριών στο ηλεκτρικό δίκτυο, η συμβατότητά τους με τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα κλπ. Παρέχει επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων. Οι ως άνω δράσεις της απευθύνονται στα μέλη της αλλά και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πλέον πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η διοργάνωση σε

συνεργασία με την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα ενός εστιασμένου σεμιναρίου για τα πλωτά αιολικά πάρκα στο Αιγαίο. Πληροφορίες μπορεί να βρεθούν στον δικτυακό της τόπο http://eletaen.gr/workshop-for-floating-offshore-wind-in-greece/.

Επιπλέον, δημοσιεύει οδηγούς, μελέτες και οδηγίες σχετικά με την αιολική ενέργεια και λόγω του ότι βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις της αγοράς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, δημοσιεύει ακριβείς στατιστικές ανέμου δύο φορές το χρόνο, ενημερώνοντας την ευρεία βάση δεδομένων της. Δια της συμμετοχής της στη WindEurope μετέχει στις τακτικές συνεδριάσεις των εθνικών αντιπροσωπειών όλων των Ενώσεων Αιολικής Ενέργειας στην Ευρώπη και είναι μέλος σε διάφορες ομάδες εργασίας (Task Force) της WindEurope περιλαμβανομένης αυτής για τα πλωτά αιολικά πάρκα Οι ανακοινώσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και τα δελτία τύπου αποστέλλονται σε πλήθος παραληπτών και χαίρουν σημαντικής δημοσιότητας τόσο στο προσωπικό των εταιρειών αιολικής ενέργειας, όσο και σε Δήμους, πολιτικούς, γραφεία της δημόσιας διοίκησης, τραπεζιτών, ΜΚΟ, ακαδημαϊκών και του τύπου.


ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

Greece

Η ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ είναι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συμμετοχή και διαχείριση των πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Μέσω Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, διοχετεύει τη χρηματοδότηση στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, όπως φορείς και υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), τα Ερευνητικά Κέντρα όπως είναι το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ πρώην ΚΕΤΑ - Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Αεροπορίας), των Νοσοκομειακών Μονάδων και των αμυντικών βιομηχανιών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, για τη διεξαγωγή και την υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Μέχρι σήμερα έχει επιδοθεί σε μεγάλες διακρίσεις σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της συμμετοχής του ως φορέας παραγωγής πρωτογενούς έρευνας σε προγράμματα κεφαλαιώδους σημασίας σε τομείς που αφορούν σε θαλάσσια επιτήρηση, διαχείριση κρίσιμων υποδομών, κυβερνοάμυνα, επιτήρηση συνόρων, φυσικές καταστροφές κτλ και γενικότερα σε πληθώρα δραστηριοτήτων που άπτονται του ευρέως πεδίου ενδιαφέροντος και δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα στην υπόψη πρόταση το Υπουργείο συμμετάσχει με πόρους που αντλεί από τις Υπηρεσίες: ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΓΕΑ/Γ2-Δ2 και Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ πρώην ΚΕΤΑ - Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Αεροπορίας).

Κατωτέρω περιγράφεται συνοπτικά το έργο των προαναφερθέντων υπηρεσιών:

Η ΓΕΕΘΑ/Γ2 αδειοδοτεί θετικά ή αρνητικά για την εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από πλευράς του ΥΠΕΘΑ, έχοντας λάβει υπόψη τις τελικές γνωμοδοτήσεις (επιχειρησιακές και τεχνικές) των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ).

- Η ΓΕΑ/Γ2 γνωμοδοτεί για την εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από πλευράς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), έχοντας λάβει υπόψη και την τεχνική μελέτη του ΕΤΗΜ. Σημειωτέον ότι όλα τα Γενικά Επιτελεία λαμβάνουν υπόψη τους την τεχνική μελέτη του ΕΤΗΜ στις γνωμοδοτήσεις τους για τις ΑΠΕ.

- Η ΓΕΑ/Δ2 είναι ο φορέας που ασχολείται με θέματα έρευνας από την πλευρά της ΠΑ.

Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσω (ΕΤΗΜ):

Το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας δημιουργήθηκε το 1984, με την αναδιοργάνωση των εργοστασίων της ΠΑ. Στη σημερινή του μορφή οργανώθηκε το 1988, όταν μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο της Άνω Γλυφάδας και συνενώθηκε με το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ). Από το 2001, ο ενοποιημένος φορέας μετονομάσθηκε σε ΕΤΗΜ.

Το Εργοστάσιο έχει ως αποστολή :

- Την εκτέλεση επιθεωρήσεων, επισκευών και τροποποιήσεων επιπέδου Εργοστασίου στα Τηλεπικοινωνιακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αέρος και Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), καθώς και στο λογισμικό των επιχειρησιακών συστημάτων και δικτύων της ΠΑ.

- Τη μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών στα οπλικά συστήματα της ΠΑ. - Την κατασκευή και ενσωμάτωση ειδικών εξαρτημάτων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για τα οπλικά συστήματα της ΠΑ καθώς και τη μελέτη τροποποιήσεών τους.

- Τη μελέτη και παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας αεροσκαφών και αεροκινητήρων καθώς και την πιστοποίηση εξωτερικών φορτίων αεροσκαφών.

- Την εργαστηριακή εξέταση υλικών και τη θεωρητική ανάλυση της λειτουργίας των οπλικών συστημάτων στο πλαίσιο της διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

- Την εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMI/EMC).

- Την εκπόνηση θεωρητικών μελετών προσδιορισμού των επιπέδων μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) από την εγκατάσταση πηγών ΗΜΑ (ασύρματοι, ραδιοβοηθήματα, RADAR, Η/Ζ, μεταλλάκτες, κλπ) για την προστασία του προσωπικού.

- Την εκτέλεση μετρήσεων των επιπέδων μη ιοντίζουσας ΗΜΑ στις Μονάδες της ΠΑ για την προστασία του προσωπικού. - Την εκπόνηση μελετών επίδρασης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα συστήματα RADAR των ΕΔ.

- Την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε Μονάδες της ΠΑ και άλλους Κλάδους των ΕΔ.

- Τη μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογικών προγραμμάτων ενδιαφέροντος ΠΑ.

Για την εκτέλεση της αποστολής του, το ΕΤΗΜ διαθέτει τέσσερεις διευθύνσεις, την Διεύθυνση Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΔΕΕΤΑ), την Διεύθυνση Μελετών (ΔΜΕ), την Διεύθυνση Παραγωγής και την Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου. Στην παρούσα πρόταση θα συμμετέχει η Διεύθυνση Μελετών (ΔΜΕ). Στην εν λόγω διεύθυνση ανήκει το Γραφείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, το οποίο ασχολείται με την εκπόνηση μελετών επίδρασης των προς εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [Αιολικά Πάρκα (Α/Π), Φωτοβολταϊκά Πάρκα (Φ/Π)] στα συστήματα RADAR των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).