ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ουζούνογλου Νικόλαος (Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ)
Επίτιμος ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ
email: nikolaos.uzunoglu@gmail.com
tel: (+30) 210 772 3556
fax: (+30) 210 772 3557
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτουτο
Institute of Informatics and Telecommunications
Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773 Ζωγράφου, Αττική
Ελλάδα

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

email: george.boultadakis@eurodyn.com